Tarım ve Bahçe Makina ve Aletleri

Tarım ve bahçe makinaları ağaç kesme işleminden bahçe düzenlemesine kadar bir çok farklı işlem sırasında kullanılan makinaların tamamını kapsamaktadır. 

Dönemsel bakım gerektiren bahçe düzenleme ve temizliği makinalar sayesinden daha kolay yapılabilmektedir. Testereler, çim biçme makinaları, bağ budama makasları, tırpanlar, kürekler bahçe ve tarım alanlarını düzenlemede yardımcı olmaktadır.

Tarım ve Bahçe Makina ve Aletleri Tarihi

Tarım, beslenmeyi amaçlayan bir sektör olduğu için tüm dünya nüfusu adına büyük önem taşımaktadır. Tarımın doğa koşullarına bağımlılığı dolayısıyla risk ve belirsizliğinin fazla olması, tarım ürünlerine ilişkin arz ve talep esnekliğinin düşüklüğü ile tarımsal üretim dönemlerinin diğer sektörlere kıyasla daha uzun olması önem taşıyor. Bunun yanı sıra belirli zamanlarda sektörün yoğunlaşması, tarımsal ürünlerin korunup saklanmalarının ancak belirli şartlarda ve zaman içinde yapılabilmesi, tarımsal faaliyetlerden sağlanan gelirlerin diğer sektörlere göre düşük olması nedeniyle tarım sektörü ülkemizde ve dünyada desteklenmektedir. Tarımsal mekanizasyonun amacı insan iş gücünün verimini arttırarak yapılan işin maliyetini düşürmektir. Bu, direkt olarak birim iş için sarf edilen zamanın azaltılması veya endirekt olarak birim alandan elde edilen verimin arttırılması ile gerçekleşir. Makineli tarım sayesinde insan gücünden çok daha kuvvetli olan motor gücünden istifade edilir. Toprak işleme, ekim, dikim, hasat, harman, nakliye, işleme gibi işlemler makine ile daha iyi yapılır.

Gizle

Kredi Kartı Ödeme